Header image

 


پیگیری وضعیت استخدام

برای پیگیری وضعیت استخدام خود کد رهگیری دریافتی خود را وارد نمایید .

توجه داشته باشید فرآیند برسی رزومه ها به دلیل زیاد بودن متقاضیان کمی زمانبر خواهد بود . سعی ما بر این است که بتوانیم در کمترین زمان برسی های لازم را به عمل آوریم .